นายพุทธิพงษ์ อินมีประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาภาษาจีน
นางสาวสายฝน ศรีสุขา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภาพร รัตนกุลวดีวงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นายเอกชัย ศรีมงคล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางศรีนวล ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวพีชญา ผ่องศรีใส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาภาษาจีน
นางสาวอัญญารัตน์ อู่อรุณ
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาจีน
นางสาวนุชนารถ ศรีเมืองช้าง
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวเบญจา คล้ายทอง
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสรีรัตน์ รักชาติ
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
Miss Shella Fe Q.Bacunawa
สาขาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ


Miss Laurence Sales
สาขาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
Miss Ronabelle Acacio Torregosa
สาขาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวปัทมา ไกรรอด
สาขาภาษาจีน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวณิชารัศม์ ฉัตรวุฒิรัศมิ์
สาขาภาษาจีน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นายภัคนันท์  ปัทมเมธิน
สาขาภาษาจีน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1440400
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
646
3824
646
8420
12861
1392979
1440400

Your IP: 35.172.230.21
07:56 14-07-2024
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2022-2024 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruDanupon

Main Menu