นางสาวสุภาพร รัตนกุลวดีวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นายประยุทธ พันธุ์บัว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสายฝน ศรีสุขา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นายเอกชัย ศรีมงคล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางศรีนวล ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นายพุทธิพงษ์ อินมีประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาจีน
นางสาวกรรณิการ์ ปิยวรรณนุกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวอัญญารัตน์ อู่อรุณ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มรายวิชาภาษาจีน
นางสาวณิชชา เดชะบารมีธรรม
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
กลุ่มรายวิชาภาษาจีน
Mr.John Dexter Encarnacion
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูต่างชาติ)
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ, ฟิลิปปินส์
Ms.Jannette Encarnacion
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูต่างชาติ)
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ, ฟิลิปปินส์
Miss.Li Jia Hong
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูต่างชาติ)
กลุ่มรายวิชาภาษาจีน
นางสาวสุดารัตน์ ประสาททอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวน้ำทิพย์ เสียงล้ำเลิศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
003397
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
142
209
960
883
3397
0
3397

Your IP: 3.83.32.171
20:33 24-01-2020
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

 

© 2019-2020 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum.