นายพุทธิพงษ์ อินมีประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาจีน
นางสาวสายฝน ศรีสุขา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภาพร รัตนกุลวดีวงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นายเอกชัย ศรีมงคล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางศรีนวล ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวพาทินธิดา การะวงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวพีชญา ผ่องศรีใส
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาภาษาจีน
นางสาวอัญญารัตน์ อู่อรุณ
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาจีน
นางสาวนุชนารถ ศรีเมืองช้าง
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวเบญจา คล้ายทอง
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสรีรัตน์ รักชาติ
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
Mr.Yaroslav Kozemchuk
ตำแหน่ง ครูต่างประเทศ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
Miss Mildred Magoma Mokaya
ตำแหน่ง ครูต่างประเทศ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
Miss Jacobel Yaa Adzinyo
ตำแหน่ง ครูต่างประเทศ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวภัทรภร ภิรมย์ชุ่ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นายทศพล สอนลี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นายกษิดิน จิณรักษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
นายโรจน์ศักดิ์ ชัยชนะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
903101
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
155
620
1736
114583
15051
752181
903101

Your IP: 44.212.94.18
07:37 06-12-2023
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2022 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum

Main Menu