นางสาวธวัลรัตน์ สุวาท
ประธานนักเรียน
นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีคำวรรณ
รองประธานฝ่ายทั่วไป
นางสาวน้ำทิพย์ จิตรอ้าย
รองประธานฝ่ายวิชาการ
นายภาคภูมิ แซ่เฮง
รองประธานฝ่ายปกครอง
นายทินภัทร วันอยู่
รองประธานฝ่ายนันทนาการ
นางสาวกุลธิดา อยู่สบาย
เลขานุการ
นางสาวเปรมวิภา พลอยหวังบุญ
เหรัญญิก
นางสาวชมพูนุท ทองศรี
ประชาสัมพันธ์
นางสาวธนพร ผิวดำดี
คณะกรรมการฝ่ายทั่วไป
นางสาวบุญญาพร แสงณรงค์
คณะกรรมการฝ่ายทั่วไป
นายธานินทร์ งามขำ
คณะกรรมการฝ่ายทั่วไป
นางสาวสุภชา พิลึก
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
นายณัฐวุฒิ ผิวเกลี้ยง
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
นายปวริศร์ การะพงษ์
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
นางสาวเปมิศา บัวแดง
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
นางสาวพรรณภัทร จันทร์ฉาย
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
นางสาวสโรชา เจริญศิลป์
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
นายธรรมนูญ หงษ์ทอง
คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
นางสาวเขมจิรา เหรา
คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ
นางสาวภัทราภา ละอองนวล
คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ
นางสาววรรณรพร ว่องไววิริยกิจ
คณะกรรมการฝ่ายนันทนาการ
1423391
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
88
443
531
16401
30412
1366500
1423391

Your IP: 34.239.176.54
01:33 24-06-2024
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2022-2024 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruDanupon

Main Menu