นายวีรยุทธ เลาหเรณู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางพสิษฐ์ตา สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางสาวแสงสุรีย์ เกิดโภคา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นางสาวศศิธร พงษ์โภคา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาชีววิทยา
นางณัฐกานต์ บุญชอบ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางพรนภา ศรีหรั่งไพโรจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาชีววิทยา
นางสาวเกศินี เสาวงจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางสาวสุดา วรรณศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวเกษรา เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นายพชรพรรณ ศรีจันทร์งาม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายสิริชัย ชูดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาชีววิทยา
นายทิมากร หงษ์โต
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นางสาวหทัย ชำนาญค้า
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายพีรพล สินทรัพย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นายพีรวัส กิตติพิทักษ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
กลุ่มรายวิชาเคมี

นางสาวอุ้มศิริ อนุไสย์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวศิริไพรินทร์   ใจตรง 
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวอนัญญา รัตนซ้อน 
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวณัชชา ตันมิ่ง 
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1440442
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
688
3824
688
8420
12903
1392979
1440442

Your IP: 35.172.230.21
08:25 14-07-2024
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2022-2024 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruDanupon

Main Menu