นายวีรยุทธ เลาหเรณู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางพสิษฐ์ตา สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางสาวแสงสุรีย์ เกิดโภคา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นางสาวศศิธร พงษ์โภคา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาชีววิทยา
นางสาวสุดา วรรณศรี
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางณัฐกานต์ บุญชอบ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวเกศินี เสาวงจันทร์
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางสาวเกษรา เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นางสาวคุณัญญา เปรมอาษา
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาชีววิทยา
นายพีรวัส กิตติพิทักษ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางสาวพรธีรา นวมงาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวจิดาภา สุคลธา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวเบญจมาภรณ์ เกตุแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาววนัสนันท์​ หม้อทิพย์​
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวสุชัญญา เลี่ยมใจดี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวสุภาพร จันทร์เรือง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
นางสาวอรพรรณ สว่างใจธรรม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
003410
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
155
209
973
883
3410
0
3410

Your IP: 3.83.32.171
20:58 24-01-2020
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.30 น.

 

© 2019-2020 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum.