โรงเรียนบางลี่วิทยา ตั้งอยู่ที่อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2499 เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนบางลี่ (เทพสุธาประชาสรรค์)” เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในที่ดินของนายเป๊ะ เทพสุธา มีจำนวนพื้นที่ 10 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและแผนการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2503 จึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเช่นเดิม ต่อมาโรงเรียนประสบปัญหาเด็กนักเรียนน้อยลง เนื่องมาจากโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (โรงเรียนสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ) เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นในทุกโรงเรียน และโรงเรียนเดิมตั้งอยู่ในที่ลุ่มน้ำท่วมทุกๆปี ทำให้การสัญจรไปมาของนักเรียนมีความยากลำบาก ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศยุบเลิกโรงเรียนบางลี่ (เทพสุธาประชาสรรค์) และได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบางลี่วิทยา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2518 อนุมัติแผนการจัดชั้นเรียนเป็น 3-2-0 โดยให้ใช้สถานที่และอุปกรณ์ของโรงเรียนเดิม และให้โอนทรัพย์สินข้าราชการและลูกจ้างประจำไปยังสังกัดใหม่ทั้งหมด แต่เนื่องจากบริเวณที่ดินโรงเรียนเดิมมีน้อยเกินไปไม่เพียงพอกับการขยายตัว จึงได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 โดย จ.ส.ต.อั๋น และนางละมัย สูติวงษ์ มีจิตศรัทธามอบที่ดินจำนวน 22 ไร่ 80 ตารางวา นางกิมเน้ย เหลืองวิไล มีจิตศรัทธามอบที่ดินจำนวน 8 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา คณะกรรมศึกษาของโรงเรียนร่วมกันจัดหาเงินซื้อที่ดินมอบให้อีก 10 ไร่ และที่สำรองสาธารณะ 9 ไร่ 32.4 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนบางลี่วิทยามีที่ดินทั้งสิ้น 49 ไร่ 2 งาน 52.4 ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

1440371
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
617
3824
617
8420
12832
1392979
1440371

Your IP: 35.172.230.21
07:35 14-07-2024
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2022-2024 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruDanupon

Main Menu