นางสาวณัฐกมล สีทองวัฒนา
ประธานนักเรียน
นางสาวพิมพ์ชนก แก้วษาสุข
รองประธานฝ่ายทั่วไป
นางสาววชิรญา ศรีสุวรรณ
รองประธานฝ่ายวิชาการ
นางสาวเจมส์สุดา ศรีเพ็ชร
รองประธานฝ่ายปกครอง
นางสาวทัศยา สาทเณร
รองประธานฝ่ายนันทนาการ
นางสาวพัชร์พิดา พวงวรินทร์
เลขานุการ
นางสาวปทุมพร พุ่มจำรัส
เหรัญญิก
นางสาวกัลยารัตน์ สอนแก้ว
ประชาสัมพันธ์
นายคมสัน กลิ่นหอม
กรรมการฝ่ายทั่วไป
นางสาวมัลลิกา ถีระวงษ์
กรรมการฝ่ายทั่วไป
นางสาวจีรชยา พูลทรัพย์
กรรมการฝ่ายทั่วไป
นางสาวชาลิณี ดีดเปาะ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์เรือง
กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายธนโชติ พุทธเจริญ
กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายภูรี บูรณ์คณัส
กรรมการฝ่ายปกครอง
นางสาวณัฏฐณิชา มะอาจเลิศ
กรรมการฝ่ายปกครอง
นางสาวนรมน หงษ์โต
กรรมการฝ่ายปกครอง
นายณฐพล ชูแสง
กรรมการฝ่ายนันทนาการ
นางสาวศศิธร ผ่องแผ้ว
กรรมการฝ่ายนันทนาการ
นางสาวอภิริสา แซ่อึ้ง
กรรมการฝ่ายนันทนาการ
133783
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
264
302
566
3531
3758
114556
133783

Your IP: 3.238.204.167
11:19 08-08-2022
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2021 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum

Main Menu