นายดัสกร รามจุล
ประธานสภานักเรียน
นางสาววรนุช นริศเนตร
รองประธานสภานักเรียน
นางสาวณัฐฐิตา สัมฤทธิสุทธิ์
เลขานุการสภานักเรียน
นางสาวพรรณภา อ้านสุนัน
คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายเหรัญญิก
นางสาวปลายฟ้า พนาวัน
คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายเกียรติศักดิ์ ม่วงพรหม
คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายนันทนาการ
นายณัฐพงษ์ สร้อยสน
คณะกรรมการสภานักเรียน ฝ่ายปกครอง
นางสาวณัฏฐณิชา ชูนินทร์
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาววรัญญา ใจเก่งดี
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวชลธิชา กองม่วง
คณะกรรมการสภานักเรียน
นายทินกร บุญพา
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวธิดาพร แหล่งดอนไพร
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวหรรษลักษณ์ ศรีเพชร
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวพันธ์ทิพย์ คล้ายหิรัญ
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวกมลทิพย์ บุญเกิด
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวโชติรส สราคำ
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวภัทรลดา รามจุล
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวญารินดา วรฤทธิ์
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวจันทรกานต์ สนธิภักดิ์
คณะกรรมการสภานักเรียน
นางสาวชลธิชา จันทร์โอกุล
คณะกรรมการสภานักเรียน
148103
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1134
2519
5260
135127
11904
19376
148103

Your IP: 3.235.11.178
11:03 09-03-2021
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2020 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum.

Main Menu