นายพันชั่ง เข็มทอง
ประธานคณะกรรมการนักเรียน
นางสาวสุดารัตน์ คุ้มเนตร
รองประธานคณะกรรมการนักเรียน
นางสาวสิรินญา ช่างเพ็ชร์ผล
เลขานุการคณะกรรมการนักเรียน
นายชินวัตร เเทนวงศ์
คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายปกครอง
นายพชร ชาววัดหลวง
คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
นาย ไชยวัฒน์ โหรา
คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวพิมพ์ไพลิน ชูชื่น
คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายเหรัญญิก
นางสาวณัฎฐณิชา ชูนินทร์
คณะกรรมการนักเรียน
นางสาวณัฐฐานีย์ สุขสบาย
คณะกรรมการนักเรียน
นางสาววชิรศาณ์ กุฬา
คณะกรรมการนักเรียน
นางสาวอุ้มศิริ อนุไสย์
คณะกรรมการนักเรียน
นายพลวัฒน์ สาน้อย
คณะกรรมการนักเรียน
นายพุฒิพงศ์ กมลสัจจะ
คณะกรรมการนักเรียน
นายจักรี จันทร์โอกุล
คณะกรรมการนักเรียน
นางสาวชลธิชา ศรีบุญเรือง
คณะกรรมการนักเรียน
นายธนกฤต ปิ่นแก้ว
คณะกรรมการนักเรียน
นายอนุพงษ์ เจริญธนกุลกิตติ์
คณะกรรมการนักเรียน
นางสาวลักษิกา ฤทธิ์ชัย
คณะกรรมการนักเรียน
นางสาวธิดารัตน์ จันต๊ะพรม
คณะกรรมการนักเรียน
นางสาวบัวชมพู หาสุญโม
คณะกรรมการนักเรียน
053431
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
233
317
1697
49630
2820
8369
53431

Your IP: 3.85.214.125
18:06 09-07-2020
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2020 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum.

Main Menu