กลับสู่กิจกรรมปีปัจจุบัน

ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ตัวแทนคณะนักเรียน และครู ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
โครงการก้าวคนละก้าวทำดีเพื่อพ่อ โดยเทศบาลสองพี่น้อง

ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙

๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรมเนื่องในวันเอดส์โลก
จัดโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ท่านผู้อำนวยการมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักกีฬาชักกะเย่อ

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
โครงการสองพี่น้องห่วงใย ขับขี่ปลอดภัย เยาวชนพร้อมใจใส่หมวกนิรภัย

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและวินัยจราจรแก่นักเรียน

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ท่านผู้อำนวยการมอบดอกไม้แล้วกล่าวต้อนรับคุณครูจากประเทศจีน

๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การแข่งขันกรีฑาระหว่างคณะสี ครั้งที่ ๓๗

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบรางวัลแก่นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียน

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยายแนะแนวอาชีพสู่ความสำเร็จ

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมเปิดโลกปิโตรเลียม จัดโดย ปตท.

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ต้อนรับคุณครูเอกชัย ศรีมงคล ย้ายมาจากโรงเรียนสระยายโสมวิทยา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ส่งคุณครูวิภารัตน์ ปุสดี ที่ได้ย้ายไปสอนโรงเรียนอู่ทอง

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ทำกระทงให้วัดอัมพวันเนื่องในวันลอยกระทง

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ PLC ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ วัดสองพี่น้องพระอารามหลวง

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบช่อดอกไม้ และกล่าวต้อนรับคุณครูกฤษณะ ภุมมา
บรรจุเข้ารับราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางลี่วิทยา ประจำปี ๒๕๖๐

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมงาน "กตเวทิตา อำลาราชการ" ประจำปี ๒๕๖๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมงาน "น้อมวันทา บูชาครูผู้เกษียณ" ประจำปี ๒๕๖๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ผู้อำนวยการอ่านสาร และดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพโลก
ประจำปี ๒๕๖๐

๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบของที่ระลึก และกล่าวอำลาในโอกาสที่คุณครูจีนเดินทางกลับประเทศ

๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
คณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการพลิกจินตนาการสู่การออกแบบผลงานกราฟิก

๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๘ กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านการแนะแนว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
นิทรรศการประกวดโครงงาน ครั้งที่ ๑๑
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ผู้บริหาร ครูเกษียณ ร่วมมงาน "สมศักดิ์ศรี ปี ๖๐" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
ครูและบุคลากรฯ สพม.๙ ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓

กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเร่วมกิจกรรม ADD+ ติว GAT การกุศล ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ผู้อำนวยการรับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน ระดับจังหวัด

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์ไทย อาเซียนก้าวไกล สู่ไทยแลน ๔.๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.๒ และ ม.๕ เข้าชม
มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ผู้บริหาร ครู นำตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงผลงานการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมพัฒนาจิต...ชีวิตเปลี่ยน คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ม.๒ ณ วัดดงตาล

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนร่วมโครงการสำนักงานขนส่งสาขาสองพี่น้องเคลื่อนที่
ด้วยรถโมบาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
รับมอบโล่รางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย “เทิดพระเกียรติ วันรพี ๖๐”
จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี

๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การอบรมขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. แก่ตัวแทนนักเรียนทุกระดับชั้น

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน และวัดท่าจัด

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา จัดโดย สพม.๙

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มัธยมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จัดโดย สพม.๙

สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการรายงานผลการดำเนินงานคุ้มครอง
และช่วยเหลือนักเรียน จัดโดย สพม.๙

๑๖,๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวด “PIM TEEN TALENT 2017
ร้อง เล่น เต้น โชว์” จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

๒๒,๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
อำลาคุณครูอรวรรณ ตาตระกรุด เนื่องด้วยย้ายไปดำรงตำแหน่ง

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
แก่ครูและบุคลากรโรงเรียน

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การนิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายยุวชนคนคุณธรรม คืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน"
แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนใน สพม.๙

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
คุณครูร่วมศึกษาการลงทะเบียนการอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบคูปองครู

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การฝึกอบรมลูกเสือเหล่าอากาศ ระดับชั้นม.๒ ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนการบิน

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแผนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อ
และการมีงานทำ จัดโดย สพม.๙

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ร่วมขบวนอำเภอสองพี่น้อง ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปี ๒๕๖๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
งานแห่เทียน และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมดนตรี สีสันสุพรรณบุรี
จัดโดย อบจ.สุพรรณบุรี

๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนร่วมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย

๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
คณะลูกเสือประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด บูชิดสุนทรภู่

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
จัดบูทนำเสนอโครงการ To Be Number One จังหวัดสุพรรณบุรี
ร่วมการแสดงเพลงพื้นบ้าน และแข่งขันทักษะนักเรียน

๑๕-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมจัดระเบียบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรับส่งนักเรียน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานงานอนามัยโรงเรียน
จากสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗

มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบางลี่วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การตรวจสุขภาพฟันนักเรียนระดับชั้น ม.๑โดยโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช
องค์ที่ ๑๗

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางลี่วิทยา
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การฝึกอบรมเสริมสร้างอาสาสมัคร "มัคคุเทศก์น้อย" ส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ
จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๒, ๒๔-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
โครงการเปิดโลกการเรียนรู้ "เรียนรู้ตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา"
สนับสนุนโดย อบจ.สุพรรณบุรี

๒๕-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
โครงการอบรมเยาวชน Youth Bloggers รุ่นที่ ๑๒ จัดโดยอนุสาร อ.ส.ท.

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๒, ม.๕ ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ครูแกนนำเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
แนะนำคุณครูใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๓, ม.๖ ประจำภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

๑๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ค่ายปรับพื้นฐาน และค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้น ม.๑, ม.๔
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

๘-๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ค่ายปรับพื้นฐานความรู้ ๕ กลุ่มสาระฯหลัก นักเรียนระดับชั้น ม.๓, ม.๖

พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ต้อนรับคุณครูดาราวรรณ ทองเถาว์ ย้ายมาจากโรงเรียนโพธินิมิตรวิทยาคม

เมษายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โรงเรียนบางลี่วิทยา

มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
การรับสมัคร สอบคัดเลือก มอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐