กลับสู่กิจกรรมปีปัจจุบัน

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ อัลบั้ม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศโรงเรียนบางลี่วิทยา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการขยายผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบางลี่วิทยา
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพังงา กระบี่

๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบางลี่วิทยา "การใช้โปรแกรมนำเสนอ"

๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี To Be Number One IDOL
รุ่นที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกและกล่าวคำอำลาคุณครูสอนภาษาต่างประเทศ
ในการกลับประเทศจีน

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมภาพ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมภาพ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียนที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมภาพ
การแข่งขันประกวดท่องพระสูตร "ตถาคตภาษิต อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล"

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมภาพ
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ การตอบคำถามสารานุกรมฯ
และนักเรียนโรงเรียนธนาคารดีเด่น

๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ถ่ายภาพหมู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี รวมใจศิษย์เก่าบางลี่ฯ ทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ เพื่อขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ

๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
คณะครูร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื่องในวันกองทัพไทย

๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
งานส่งเสริมเกียรติยศศักดิ์ศรีครู เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๐

๓-๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

๓ มกราคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
ทัศนศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑-๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ณ ค่ายลูกเสือสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค จังหวัดกาญจนบุรี

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประเมินครูผู้ใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
พัฒนาคุณภาพนักเรียนดีเด่น

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ส่งผู้อำนวยการกัณหา คำหอมกุล
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนันทวัน

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ส่งผู้อำนวยการสกุลรัตน์ โกพัฒน์ตา
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคันทด

๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ส่งผู้อำนวยการเมธวี ดอกชะเอม
ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเลน

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประกวดความสามารถพิเศษนักเรียนตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ปัญหายาเสพติด To Be Number One

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการรับมอบถ้วยรางวัล
การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมสำหรับเยาวชนระดับประเทศ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
งาน "งดงามก้าวไกล สู่ตำแหน่งใหม่ผู้อำนวยการ"
ในโอกาสที่รองผู้อำนวยได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ร่วมการประกวด แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ร่วมขบวนฉลองสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
ได้รับพราะราชทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ

๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อำเภอสองพี่น้อง

๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.๕ ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสองพี่น้อง

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไผ่โรงวัว

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร แปรอักษรแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
การมอบใบประกาศแก่นักกีฬาชักเย่อ ได้ไปเป็นตัวแทนแข่งขันระดับประเทศ

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๙

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
พิธีรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อประกาศความจงรักภักดี
และรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาระดับ ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายอาลัยฯ และแปรอักษร
ณ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

๑๒-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ระดับเขตพื้นที่ฯ

๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบดอกไม้ต้อนรับคุณครูจีนคนใหม่

๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ต้อนรับคุณครูวีรวรรณ จีนแคะ

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การอบรมครู "INSET 2016" Progressing Your Life

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพฯ
ณ วัดสองพี่น้อง

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การอบรมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
รางวัลเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙

๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
นำเสนอผลงานโรงเรียนที่มีการพัฒนาผลคะแนน O-Net อย่างต่อเนื่อง
ณ โรงเรียนสงวนหญิง

๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป.ปทุมธานี เขต๑ ศึกษาดูงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
กิจกรรม "น้อมวันทา บูชาครูผู้เกษียณ" และงาน "กตเวทิตา อำลาราชการ"

๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกและกล่าวคำอำลาคุณครูสอนภาษาต่างประเทศ
ในการกลับประเทศจีน

๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการอ่านสารเนื่องในวันสันติภาพสากล

๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการรับมอบถ้วยรางวัลกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา
สุพรรณิกาเกมส์

๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗ ฉีดวัคซีน
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร และครู ร่วมงานเกษียณอายุราชการ สพม.๙
"รำลึกครูผู้ให้ด้วยใจภักดิ์" ณ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

๘ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ "Best Practice"
โรงเรียนในฝัน ณ โรงเแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา

๘ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๗ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประกวดแข่งขันความสามารถพิเศษนักเรียน "Got Talent"
ระดับสหวิทยาเขตทวารวดี สพม.๙

๖ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
นิทรรศการประกวดโครงงานอาชีพ จัดโดยกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี

๓ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.๔ เข้ารับการอบรม
"พัฒนาแกนนำและสร้างเครือข่ายเยาวชนเพื่อปรับปรุงตนเข้า AEC"

๒ กันยายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการรับมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬาเปตอง

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักเรียนเข้าร่วมการติดเตรียมตัวสอบ GAT PAT ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการรับมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมสำหรับเยาวชนระดับภาคฯ

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๙ ณ เมืองทองธานี

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประชุมและออกตรวจ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
โซนB (อำเภอสองพี่น้อง อู่ทอง ดอนเจดีย์)

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะคุณครูเข้ารับการอบรมโครงการวัยใสยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ
โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักเรียนร่วมแสดงกลองยาวในการฉลองวัดสองพี่น้อง
ได้รับการเลื่อนเป็นวัดอารามหลวง

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหารจาก สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และคณะครูโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
จ.อุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการรับมอบถ้วยรางวัลกีฬาประเภทต่างๆ ในการแข่งขันกีฬา
สุพรรณิกาเกมส์

๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
มหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๐
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง

๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
โครงการบริจาคโลหิตโรงเรียนบางลี่วิทยา "บริจาคโลหิตเพื่อแม่"

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
กิจกรรมบูรณาการ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่

๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะกรรมการจากสหวิทยาเขตฯ สพม.๙ นิเทศการสอนคุณครู

๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในฝัน

๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ค่ายภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ "EUC 2016"
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ค่ายภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ "EUC 2016"
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.๕ เข้ารับการตรวจสุขภาพฟัน
จากเจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗

๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
กิจกรรมจำลองการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประเด็นเพิ่มเติม

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ร่วมขบวนอำเภอสองพี่น้อง ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
งานแห่เทียน และพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักศึกษาวิชาทหาร และตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรมจิตอาสา
และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.๕ ปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลฯ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดสองพี่น้อง

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.๒ ปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลฯ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดดงตาล

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะกรรมการจาก รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗
ประเมินกิจกรรมลดความอ้วนและนักเรียนที่น้ำหนักไม่ถึงเกณฑ์

๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการรับมอบอุปกรณ์กีฬา และหลอดไฟ LED

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
กองลูกเสือเกียรติยศโรงเรียนบางลี่วิทยา ร่วมพิธีเดินสวนสนาม
เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมพิธีและเดินขบวนต้านยาเสพติด
และกิจกรรมเดินสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะครูจากโรงเรียนคงทองวิทยา และโรงเรียนด่านช้างวิทยา
ศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้น ม.๑ เข้าร่วมโครงการอบรม
ลูกเสือเนตรนารี ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด บูชิต สุนทรภู่

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการรับมอบถ้วยรางวัลกีฬาเปตอง

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
การนิเทศติดตามการดำเนินการตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะครูโรงเรียนอู่ทองศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประเมินโครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม และจริยธรรม
ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคคล
"กิจกรรมปฏิบัติธรรมนำจิต ชีวิตเปลี่ยน" ณ วัดดงตาล

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหาร ครู ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ต้อนรับคุณครูเกศินี เสาวงจันทร์ ย้ายมาจากโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหารสพม.๙ โรงเรียนบางลี่วิทยา และโรงเรียนการบิน
ส่งมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้กับนักเรียน แก่ ด.ญ.เมษา เขียววิราช

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.๖ ปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลฯ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดดงตาล

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.๓ ปฏิบัติธรรม ถวายพระราชกุศลฯ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ วัดสองพี่น้อง

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
เจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗
จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการบริโภค

๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
พิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี

๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙

๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ต้อนรับคุณครูสุระ ศรีอาจ ย้ายมาจากโรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
กิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนบางลี่วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
กิจกรรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๕๙

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการมอบดอกไม้ต้อนรับคุณครูจีนคนใหม่

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ตำรวจจาก สภ.สองพี่น้อง ให้ความรู้ และมอบรางวัลกับนักเรียนที่ทำความดี

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประชุมมาตรฐานระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.๑ เข้ารับการตรวจสุขภาพฟัน
จากเจ้าหน้าที่ รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๗

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการเข้ารับทุนเพื่อการศึกษา ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
กิจกรรมวันวิสาขบูชา "สร้างคุณค่าชีวิต ครู ศิษย์ บ.ล."

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางลี่วิทยา
ครั้งที่๑/๒๕๕๙

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะตำรวจจาก สภ.สองพี่น้อง ให้ความรู้เรื่อง
"๔ มาตรการ" ลดความเสี่ยงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
นักเรียนระดับชั้น ม.๑ และ ม.๔ เข้าร่วมค่ายคุณธรรม นำสู่ความดีสากล
(ห้าห้องชีวิตเนรมิตรนิสัย)

๑๒-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การปฐมนิเทศและค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการ To Be Number One
ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ท่านรองผู้อำนวยการ และคณะครู เป็นวิทยากรการอบรม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จังหวัดนครปฐม

๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ครูผู้บริหาร ครู ร่วมอาลัย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา

๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้อำนวยการเข้าร่วมขบวนรถสงกรานต์อำเภอสองพี่น้อง
เทศกาลสงกรานต์จังหวัดสุพรรณบุรี

เมษายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
คณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล

มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๙ ชมภาพ
การรับสมัคร สอบคัดเลือก มอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙