พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตอยู่ในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า โรงเรียนบางลี่วิทยา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางลี่วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของโรงเรียนบางลี่วิทยา

๓๑ มี.ค. ๕๙ อัลบั้ม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การการขยายผลการดำเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพังงา กระบี่

๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
เรื่อง "การใช้โปรแกรมนำเสนอ"

๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ชมภาพ
การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี
To Be Number One IDOL

๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
มอบของที่ระลึกและอำลาคุณครูจีน

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมภาพ
มอบเกียรติบัตรนักเรียนคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมภาพ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียน
ที่มีปัญหาภาวะโภชนาการ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมภาพ
การแข่งขันประกวดท่องพระสูตร
"ตถาคตภาษิต อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล"

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปี ๒๕๕๙


ธมฺมกาโม ภวํโหติ : ผู้รักดีเป็นผู้เจริญ

 
ผู้เข้าชม