การปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.๑, ม.๔ วันที่ ๑๔-๑๕ พ.ค. นี้

วันเปิดเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทุกระดับชั้น วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนบางลี่วิทยา เรื่องเจตจำนงสุจริตการบริหารของโรงเรียน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางลี่วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒


ธมฺมกาโม ภวํโหติ : ผู้รักดีเป็นผู้เจริญ


 
ผู้เข้าชม