พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ธ สถิตอยู่ในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์
ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า โรงเรียนบางลี่วิทยา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางลี่วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของโรงเรียนบางลี่วิทยา

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
เฉลิมพระเกียรติฯ

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือฯ โดย สพม.๙

๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การอบรมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา มัธยมศึกษา โดย สพม.๙


สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประชุมระบบการรายงานผลการดำเนินงาน
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน โดย สพม.๙

๑๖,๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประกวด “PIM TEEN TALENT
2017 ร้อง เล่น เต้น โชว์”

๒๒,๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
อำลาคุณครูอรวรรณ ตาตระกรุด
เนื่องด้วยย้ายไปดำรงตำแหน่ง

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
พิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ครูและบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการตามแนวทาง
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ ประจำปี ๒๕๕๙


ธมฺมกาโม ภวํโหติ : ผู้รักดีเป็นผู้เจริญ

 
ผู้เข้าชม