กำหนดการวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๒,๓,๕,๖ วันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน นี้

๑๓ มิถุนายน พิธีไหว้ครู โรงเรียนบางลี่วิทยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนบางลี่วิทยา ครบรอบการก่อตั้งรวมระยะเวลา ๖๓ ปี ๒ มิถุนายน

ประกาศโรงเรียนบางลี่วิทยา เรื่องเจตจำนงสุจริตการบริหารของโรงเรียน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางลี่วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒


ธมฺมกาโม ภวํโหติ : ผู้รักดีเป็นผู้เจริญ


 
ผู้เข้าชม