ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยา ม.๒,๓,๕,๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม

ขออภัย ! ขณะนี้ไม่สามารถเข้าชมรูปกิจกรรมโรงเรียนได้ กำลังดำเนินการปรับปรุง

ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตการบริหารงานของโรงเรียนบางลี่วิทยา

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางลี่วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ PLC
ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
จิตอาสาเฉพาะกิจ และร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการ
เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง


๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
ต้อนรับคุณครูกฤษณะ ภุมมา
บรรจุรับราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมภาพ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรฯ และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมงาน "กตเวทิตา อำลาราชการ"
ประจำปี ๒๕๖๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
กิจกรรมงาน "น้อมวันทา บูชาครูผู้เกษียณ"
ประจำปี ๒๕๖๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ชมภาพ
ผู้อำนวยการอ่านสารเนื่องในวันสันติภาพโลก
ประจำปี ๒๕๖๐


ธมฺมกาโม ภวํโหติ : ผู้รักดีเป็นผู้เจริญ


 
ผู้เข้าชม