โรงเรียนบางลี่วิทยาขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ดวงใจดี ด้วยความยินดียิ่ง

กำหนดการจัดกิจกรรมกรีฑาระหว่างคณะสีประเพณี ระหว่างวันที่ ๖-๗ ธ.ค. นี้

กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๔-๒๘ ก.ย. นี้

ประกาศโรงเรียนบางลี่วิทยา เรื่องเจตจำนงสุจริตการบริหารของโรงเรียน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางลี่วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ธมฺมกาโม ภวํโหติ : ผู้รักดีเป็นผู้เจริญ


 
ผู้เข้าชม