รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.๑, ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๘ มี.ค. นี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ภาคกลางฯ

งานมหกรรมวิชาการ "บางลี่วิชาการ" ครั้งที่ ๙ วันที่ ๗ ก.พ. นี้

ประกาศโรงเรียนบางลี่วิทยา เรื่องเจตจำนงสุจริตการบริหารของโรงเรียน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบางลี่วิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๑


ธมฺมกาโม ภวํโหติ : ผู้รักดีเป็นผู้เจริญ


 
ผู้เข้าชม